Okres kredytowania

Kredyty to podstawowe usługi banków. Większość osób dostrzega błędne informacje dotyczące kredytów, gdyż uważają oni, że kredytu udzielane są nie tylko przez banki. Jest to jednak nie prawda. Bank jako jedyna instytucja powołuje się na prawo bankowe, inne instytucje finansowe powołują się na prawo cywilne, i nie mają one prawa udzielać kredytów. Jeśli jednak będą grozi im kara grzywny a także nawet pozbawienie wolności do lat trzech. Kredyty dzielić możemy ze względu na różne klasyfikacje. Okres kredytowania zaliczany jest do tych kryteriów podstawowych. Biorąc pod uwagę długość kredytowania, wyróżnić możemy: kredyty krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Kredyty krótkoterminowe to najczęściej te, które udzielone są na okres 12 miesięcy. Zaliczamy tutaj między innymi kredyt obrotowy. Średnioterminowe kredyty to te, które są na okres do 7 lat. Najczęściej zaliczamy tutaj kredyty gotówkowe, jak również i kredyt ratalny. Kredyty długoterminowe, to wszystkie te których okres kredytowania jest większy niż 7 lat. Zaliczamy tutaj oczywiście kredyty hipoteczne, samochodowe, inwestycyjne.