Kredyty w rachunku bieżącym

Kredyty w rachunku bieżącym mogą mieć dwojaki charakter: kredyt płatniczy lub kredyt otwarty. Pierwszy z nich często nazywany jest również kredytem kasowym a udzielany jest na pokrycie bieżących płatności. Mianowicie powoduje to powstanie na rachunku bieżącym przejściowego salda debetowego. Takie saldo musi zostać zlikwidowane w ciągu najbliższych dni z bieżących wpływów. Taki kredyt umożliwia nam utrzymywanie płynności i terminowego regulowania zobowiązań przedsiębiorcy. Łagodzi również skutki nierównomiernego wpływy należności bez potrzeby ubiegania się każdorazowo o przyznanie kredyty niezbędnego dla uregulowania bieżących płatności. Kredyt otwarty natomiast udzielany jest na podstawie oddzielnej umowy, która zawierana jest na okres od kilku miesięcy do roku czasu. klient upoważniony jest do wystawiania dyspozycji płatniczych i zobowiązuje się do zapłaty dokumentów płatniczych. Płatnikiem w tej sytuacji jest kredytobiorca. Kredyt otwarty jest zobowiązaniem krótkoterminowym odnawialny, który wywołuje powstanie salda debetowego rachunku bieżącego.