Decyzja kredytowa

Zanim dowiesz się czy masz możliwość otrzymania kredytu musisz zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. Wtedy na podstawie ich doradca bankowy może wyliczyć naszą zdolność kredytową, a następnie jest wydawana decyzja kredytowa. Czym ona w ogóle jest? Jest to dokument, w którym zostają określone to czy danej osobie zostanie udzielony kredyt czy też nie. Poza tym również znajdziemy w decyzji kredytowej informacje dotyczące warunków kredytu kwoty, oprocentowania, okresu oraz wysokość marży i jakie inne opłaty musimy dokonać. Ponadto zawarte też są tam informacje na temat dodatkowych dokumentów oraz warunków jakie kredytobiorca musi spełniać zarówno przed udzieleniem kredytu jak i po jego wypłacie. Decyzja kredytowa, która jest wydawana nie jest dokumentem ostatecznym, bo banki przeważnie zamieszczają w niej jeszcze dodatkową notkę tego dotyczącą. Warunki umowy kredytowej ulec mogą zmianie, zwłaszcza wtedy gdy kredytobiorca spełnia lub też niespełna dodatkowych warunków, jakie zostały zawarte w decyzji kredytowej.