Zadłużenie – kredyt

W czasach jakich żyjemy coraz większa gruba klientów przekonuje się co do możliwości płynących z zaciągnięcia kredytu. Kredyt jest pożyczką pieniężną, która może zostać udzielona tylko i wyłącznie przez bank. Większość z rodzajów kredytu ma już z góry określony kredyt przeznaczenia. Kredyty również udzielane są na określony procent. Udzielanie kredytów należy do jednych z podstawowych zadań i uzyskuje się go na pewien czas. Kredytobiorca to osoba zaciągająca kredyt, która równocześnie zobowiązuje się do całkowitej jest spłaty wraz z odsetkami w określonym terminie. Wysokość udzielonego kredytu zależna jest głównie od zdolności kredytowej. Na zdolność kredytową natomiast składa się kilka czynników. Między innymi brana pod uwagę jest historia kredytowa, wysokość zarobków. Bank za każdy udzielony kredyt pobiera prowizję, dlatego też wybierając określoną ofertę powinniśmy również zwrócić uwagę na wysokość tej prowizji. Zarówno prowizja jak i oprocentowanie w dużym stopniu wpływać będą na koszta kredytowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.