Udzielanie kredytu

Obecnie coraz więcej osób udaje się do banku w celu złożenia wniosku o kredyt. Operacja udzielania kredytu polega na postanowieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonej sumy pieniący. Natomiast kredytobiorca czyli dłużnik zobowiązuje się zwrócić całą kwotę wraz z odsetkami, które zależą od stopy procentowej danego kredytu. Jeśli chcemy dowiedzieć się o ogólnych zasadach udzielania kredytów to znajdziemy je w prawie bankowym. Należy jednak wiedzieć, że każdy bank może stwarzać swój własny regulamin wewnętrzny, i to w nim może również zamieścić szczegółowe zasady udzielanie kredytu. Wielu z nas uważa, że banki pożyczają nam swoje pieniądze. Tak jednak nie jest, są to pieniądze, które zostały im powierzone przez deponentów. Banki są instytucjami które zajmują się gromadzeniem pieniędzy, ale przede wszystkim ich mnożeniem chociażby za sprawą udzielania kredytów. Jest to dla nich zysk, gdyż kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami. Czasami odsetki te są duże, i wychodzi na to, że bank otrzymuje jeszcze raz taką kwotę pieniędzy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.