Standardowa umowa kredytu

Jeśli bank oferuje się udzielić nam kredyt musi zawrzeć z nami umowę pisemną. To ona jest dokumentem potwierdzającym, że dana osoba zaciągnęła kredyt. Jak wiemy obecnie wiele osób z takich możliwości korzysta. Nie ma co się dziwić, ale kredyt niesie za sobą wiele możliwości i pomocy. Standardowa umowa kredytowa składa się z wielu części. My oczywiście nie jesteśmy w stanie ich wszystkich opisać. Jak wiadomo data i miejsce zawarcia umowy oraz dane stron umowy jest konieczne, i zawsze wypełnia się to na samym początku. Poza tym również zawarte są w tym postanowienia ogólne, określona kwota, którą klient Zaciąga oraz w jakiej walucie. Również dla wglądu kredytobiorcy umieszczone są warunki uruchomienia kredytu. Większość kredytów udzielonych jest z przeznaczeniem na określony cel i go również umieszczamy na umowie. Każdy kredyt udzielany jest na określony czas, a więc i okres kredytowania jest zapisany. Ponadto standardowa umowa kredytowa zawiera: zasady i terminy spłaty, wysokość prowizji, wysokość oprocentowania, sposób zabezpieczenia, zakres uprawnień banku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.