Sposoby ujmowania kredytu

Z definicji można stwierdzić że kredyt jest postrzegany jako specyficzny rodzaj stosunków obowiązujących. Chodzi tutaj głównie o dłużnika, a dokładniej o kredytobiorcę. To on podczas podpisywania umowy zobowiązuje się do spłaty całościowej kwoty wraz z odsetkami w określonych rata oraz okresie kredytowania. Ten stosunek zobowiązaniowy wyróżnia się trzema cechami: terminowością, zwrotnością oraz oprocentowaniem. Każdy kredytobiorca musi się do tego stosować. Istnieją dwa sposoby ujmowania kredytów: formalnoprawne, oraz ekonomiczne. Formalnoprawne ujęcie kredytu zgodne jest z tym, że istota kredytu jest wykorzystanie czasowo wolnych środków pieniężnych a nie tworzenie nowych. Bank w tym ujęciu jest więc pośrednikiem, który przekazuje potrzebującym przedmiot czasowo ulokowanych pieniędzy. Drugi rodzaj ujmowania kredytu a dokładnie ujęcie ekonomiczne, związane jest z tym, że bank umożliwia dokonywanie wydatków pieniężnych w takich rozmiarach, które przekraczać będą posiadaną aktualnie przez kredytobiorców środków pieniężnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.