Prawne formy zabezpieczenia kredytu

Kiedy kredyt bankowy udzielany jest na wysoką sumę, to najczęściej bank wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. W przypadku kredytu mieszkaniowego czy też hipotecznego jest to nieruchomość którą zakupujemy lub też budujemy z pieniędzy otrzymanych od banku. Prawne formy zabezpieczenia kredytu możemy podzielić na dwa rodzaje: osobowe oraz rzeczowe. W sytuacji kiedy jest to kredyt na mniejszą kwotę to bankowi wystarczy tylko i wyłącznie zabezpieczenie osobowe. Do nich zaliczamy: poręczenie, weksel, poręczenie wekslowe, gwarancja bankowe, przelew wierzytelności jak również i przystąpienie do długów. Jeśli chodzi o zabezpieczenia rzeczowe, to tutaj wyróżniamy: zastaw na rzeczach i prawach, blokada środków na rachunku bieżącym, kaucja, bon na okaziciela, hipoteka. Bardzo często kiedy zaciągamy kredyt gotówkowy na kwotę powyżej 10 tysięcy bank wymaga poręczenia osoby trzeciej. Tego rodzaju zabezpieczenie w tej sytuacji wydaje się rozwiązaniem najbardziej korzystnym, zarówno dla kredytobiorcy jak i kredytodawcy – banku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.