1

2

3

4

5

 

Kalkulator kredytu hipotecznego

Bardzo często schodząc na temat kredytów możemy usłyszeć określenie kalkulator kredytowy. Wielu z nas zastanawia się czy w ogóle jest taki kalkulator oraz gdzie go można znaleźć, i do czego służy. Aby wszystko zrozumieć należy zacząć od początku, czyli od odpowiedzi na wszystkie te pytania. Kalkulator kredytowy jest narzędziem internetowym, który pozwala nam oblicz swoją zdolność kredytową. Jednak korzystając z kalkulatora nie tylko dowiemy się o tej jednej informacji, ale również pokaże on nam wysokość zaciągniętego przez nas kredytu, czy też wysokość kolejnych rat. Z kalkulatora kredytowego warto jest skorzystać zanim udamy się do banku. Wtedy będziemy mieli już jasność że mamy możliwość otrzymania kredytu o jakim marzyliśmy. W ten sposób unikniemy rozczarować, gdy doradca kredytowy powie nam że nie ma możliwości byśmy otrzymali kredyt hipoteczny. Gdzie więc są dostępne kalkulatory kredytowe? W internecie są one powszechnie dostępne, a dokładnie na różnych stronach finansowych, jak również na strona internetowych banków.

Konsumpcyjny kredyt

Kredyty można podzielić na te inwestycyjne jak i konsumpcyjne. W artykule tym zwrócimy uwagę na kredyty konsumpcyjne, które udzielane są na sfinansowanie dóbr konsumpcyjnych. Niektóre osoby nie wiedzą co się pod tym kryje. Tak więc taki kredyt przeznaczyć jest na dowolny cel wyznaczony przez kredytobiorcę, na przykład kupno samochodu, wycieczkę zagraniczną, an wyposażenie domy, czy też na kupno sprzętu. Kredyt konsumpcyjny może być również udzielany osobie fizycznej, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Aby otrzymać kredyt konsumpcyjny należy udać się do banku, lub złożyć wniosek o jego udzielenie w formie elektronicznej, czyli skorzystać z możliwości jakie daje nam kredyt online. Decyzja kredytowa w obydwóch przypadkach wydawana jest dość szybko. Oczywiście kredytobiorca musi spełniać wszystkie ustanowione przez bank warunku. Jeśli tak będzie to w takiej sytuacji może on liczyć na natychmiastową wypłatę gotówki. Obecnie ten kredyt cieszy się największym zainteresowaniem wśród klientów, ze względu na możliwość przeznaczenia go na dowolny cel.

Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy należy do rodzajów kredytów gospodarczych. Przeznaczony jest on jednostkom gospodarczym pod zastaw nieruchomości. Tutaj głównie chodzi o papiery wartościowe, towary i metale szlachetne. Jak każdy kredyt tak również i ten posiada swoje cechy charakterystyczne. Charakterystyczną cecha w tym przypadku jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Najczęściej bank udziela kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych. Każdy bank który decyduje się na przyjęcie w tej formie zastaw towarowy musi liczyć się z pewnym ryzykiem. Oczywiście jest to ryzyko związana z towarem, czyli w postaci spadku towaru, czy tez obniżenie jego jakości. Kwota kredytu lombardowego jaki jest udzielany kredytobiorcy pod zastaw towarów najczęściej jest niższy od wartości zastawu. Maksymalna więc wielkość kredytu zależeć będzie od przyjętej granicy relacji do wartości zastawu. Jeśli chodzi o stopę procentową więc jak zwykle zależna jest ona od banku. Aktualna przeciętna stopa procentowa to około 5,25%.

historia kredytowa

Obecnie coraz więcej osób zastanawia się nad możliwością zaciągnięcia kredytu. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że decyzja ta wymaga dokładnego przemyślenia, gdyż jest to zobowiązanie pociągające za sobą długoterminowe konsekwencje. I to właśnie z tego powodu nie powinna być ta decyzja podejmowana zbyt pochopnie. Najważniejsze jest tutaj oczywiście przeanalizowanie naszej sytuacji finansowej oraz obecnych zobowiązań. Jeśli już na swoim koncie mamy kredyt zaciągnięty i ledwo co dajemy ratę, to nie ma sensu by zaciągnąć kolejny kredyt. Wtedy spłacanie kredytów będzie dla nas problemem często bez wyjścia. Dlatego zanim podejmiemy ostateczną decyzję musimy dogłębnie przeanalizować naszą sytuację. Owszem każda osoba jest bombardowana ze wszystkich stron różnymi reklamami banków oferujących kredyty. Nie ma wątpliwości, że to właśnie te reklamy bardzo często nakłaniają ludzi na podjęcie takiej decyzji a nie innej. Decyzja kredytowa to poważny krok więc weźmy pod uwagę zarówno wszystkie plusy jak i minusy.

Etapy realizacji kredytu

Aby uzyskać kredyt bankowy, każda osoba zainteresowana musi przejść przez poszczególne etapy udzielania kredytu. Na samym początku kredytobiorca zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o kredyt. We wniosku tym należy określić miesięczne dochody, oraz dołączyć zaświadczenie o dochodach wzięte z firmy w której dana osoba pracuje. Kiedy wniosek zostaje przyjęty, następuje wtedy analiza sytuacji finansowej kredytobiorcy przez bank. Oczywiście związana jest ona z tym, czy dana osoba będzie w stanie spłacać co miesiąc kredyt w takiej wysokości rat. Po tym procesie, etapie następuje podjęcie decyzji przez bank. Jeśli będzie ona negatywna to oczywiście nie przechodzi się do kolejnych etapów. Natomiast jeśli decyzja kredytowa banku będzie pozytywna, to następuje podpisanie umowy. W umowie nie tylko muszą być zawarte dany obydwóch stron ale również i okres kredytowania, kwota oraz pobierana prowizja i wysokość oprocentowania. Ostatnim etapem realizacji umowy kredytowej jest wypłata pieniędzy w określonej formie w umowie. Każdy kredyt posiada swoje określone funkcje. Powinno być to dla nas oczywiste, bo w jaki sposób on by funkcjonował jakby nie miał określonego celu oraz nie posiadał żadnych funkcji. Na samym początku warto tutaj jeszcze dodać, że kredyty udzielane są tylko i wyłącznie przez banki. Inne instytucje mogą udzielać pożyczki ale nie kredyty. Dlaczego? Bo kredyty związane są z prawem bankowym, który jak wiadomo funkcjonuje tylko i wyłącznie w bankach. Pierwszą funkcją kredytu jest funkcja emisyjna. Polega na wprowadzeniu pieniądza do biegu, a następnie na wprowadzeniu do cyrkulacji pieniądza. Druga funkcja kredytu to dochodowa. Tutaj głównie chodzi o tworzenie korzyści ekonomicznych i finansowych dzięki temu, że powiększa się skala produkcji. Trzecia funkcja – rozdzielcza, związana jest z tym, że kredyt wpływa na wzrost dochodu w danym regionie, branży oraz większa tez popyt w określonym segmencie rynku. Funkcja interwencyjna polega na tym, że kredyt wykorzystywany jest jako instrument polityki ekonomicznej. Ostatnia funkcja to element rynku kapitałowego. Cechy kredytu ,każdy z nas za pomocą kredytu bankowego może spełnić swoje marzenia. Jedni kupią mieszkanie inni wybudują dom, a jeszcze inni udadzą się na wymarzone wczasy, lub kupią samochód. Możliwości przeznaczenia kredytów jest bardzo wiele. Każdy kredyt jednak posiada swoje cechy, o których zapewne wie każdy doradca kredytowy. Kredyt przede wszystkim ma charakter pieniężny, to znaczy, że przedmiotem kredytowania zawsze są pieniądze, a nie inne wartości. Kredyt również jest zwrotny, i to kolejna cecha kredytu. Chodzi tutaj oczywiście o to, że każdy kredytobiorca zobowiązuje się na zwrócenie całości kredytu wraz z odsetkami wynikającymi z określonej stopu procentowej. Kolejna cecha to celowość – bank zawsze udziela kredytu na określony cel. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na zmianę przeznaczenia, to wiąże się to z wypowiedzeniem umowy kredytowej przez bank. Ponadto kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: oprocentowanie oraz prowizja. Ostatnia cecha to oczywiście zabezpieczenie – kredyt musi zostać zabezpieczony od jego utraty. Klasyfikacja kredytu ,na rynku kredytowym spotkać możemy się z wieloma rodzajami kredytów. Niektóre z nich są nam bliżej znane inne mniej. Kredyty jako podstawowe usługi bankowe można sklasyfikować na różne kategorie. Między innymi klasyfikujemy ze względu na przeznaczenie, czas spłaty, czy też ze względu na walutę i zabezpieczenie. Podstawowym podziałem jest właśnie podział ze względu na przeznaczenie. Tutaj wyróżnić możemy kredyty na działalność gospodarczą, konsumpcyjne, oraz mieszkaniowe. Ze względu na czas spłaty wyróżnić możemy trzy rodzaje kredytów: krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Kredyty krótkoterminowe są na niewielką kwotę, i maksymalnie do roku czasu. średnioterminowe to kredyty do pięciu lat. Kredyty długoterminowe to kredyty mieszkaniowe,, samochodowe, udzielane na okres powyżej pięciu lat. Ze względu na zabezpieczenie wyróżniamy kredyty lombardowe oraz hipoteczne. Lombardowe zabezpieczone są zastawem bankowym na przedmiot, a hipoteczne zabezpieczone są hipoteka ustanowioną na nieruchomość. Ze względu na walutę wyróżniamy kredyty w złotówkach polskich, oraz kredyty dewizowe. Forma kredytowania ,kredyty dzielić można na różnego rodzaju kategorie. W ten sposób znacznie łatwiej jest wybrać najlepszą ofertę dla siebie. Podział kredytów ze względu na formę kredytową wyróżnia kilka rodzajów, między innymi kredyty dyskontowe, akceptacyjne, karty czekowe, kredyty lombardowe, hipoteczne, inkasujące wierzytelność. Większość z nas słyszała tylko i wyłącznie możliwość zaciągnięcia kredytu hipotecznego. Udzielany jest przez bank pod zastaw hipoteczny ustanowiony na nieruchomościach. Warto choć po zdaniu powiedzieć, na czym polega każdy rodzaj wyżej wymienionych kredytów. Kredyt dyskontowy inaczej wekslowy udzielany jest poprzez wykup weksli przed ich terminem płatności. Kredyt akceptacyjny polega na akceptowaniu wystawionych na bank weksli trasowanych. Czyli bank zobowiązuje się na ich wykupienie. Kredyt czekowy udzielane są na pokrycie czeków w rachunku wystawcy czeku. Kredyty lombardowe udzielane są tylko i wyłącznie pod zastaw przedmiotów wartościowych lub towarów. Ostatni rodzaj czyli kredyt inkasujący wierzytelność, udzielany jest pod przeniesienie wierzytelności z wierzyciela na bank. Rodzaje kredytów,każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że pieniądze rządzą życiem. Kredyty stanowią potężne narzędzie, które występuje w różnych formach. To właśnie w ten sposób możemy wyróżnić kilka rodzajów kredytów. Jest ich naprawdę dużo, jednak by skupimy się na tych najpopularniejszych, które bardzo często zyskują swoich klientów. Takimi kredytami są: kredyt gotówkowy, mieszkaniowy, hipoteczny jak również i ratalny. Kredyt gotówkowy to kredyt udzielany na dowolny cel. Ze względu na to, że nie ma określonego odgórnie celu, to bank ustala znacznie wyższe oprocentowanie. Dzięki niemu człowiek jest w stanie spełnić wiele swoich marzeń. Kredyt mieszkaniowy natomiast jak sama nazwa wskazuje udzielany jest na kupno mieszkania. Bardzo chętnie składane są wnioski, gdyż ceny mieszkań nie umożliwiają nam kupno jego za odłożone pieniądze. Natomiast kredyt ratalny to kredyt, który nie daje nam gotówki do ręki. Udzielany jest on wtedy, gdy w sklepie chcemy coś kupić na raty, czy to telewizor, komputer czy meble. Cel przeznaczenia,kredyty to bardzo potężna usługa z której obecnie korzysta wiele osób. Wielu z nas nie jest w stanie wyobrazić sobie niezaciągnięcia kredytu. Możliwości z nich płynące są ogromne. Ze względu na cel na jaki przeznaczony jest kredyt podzielić go możemy na kilka rodzajów: pożyczka gotówkowa, kredyt samochodowy, karty kredytowe, kredyty konsolidacyjne oraz kredyty hipoteczne. Pożyczka hipoteczna przydatna jest wtedy gdy chcemy sfinansować jednorazowo większy przedmiot, na przykład komputer, telewizor czy też udać się na wakacje. Spłacana jest w miesięcznych ratach jak każdy inny kredyt. Kredyt samochodowy jest typem kredytu celowego przeznaczony oczywiście na kupno samochodu. Karty kredytowe pozwalają kredytobiorcom pożyczać pieniądze na bieżąco. Można jednego miesiąca zwrócić całość należności, lub co miesiąc płacić minimalną ratę spłaty. Kredyt konsolidacyjny to kredyt łączący kilka zobowiązań w jedną ratę kredytową z niższym oprocentowaniem. Natomiast kredyt hipoteczny przeznaczony jest na zakup nieruchomości lub budowę domu. Kredyt z dopłatą wiele osób zastanawia się nad możliwością skorzystania z kredytu z dopłatą. Jednak większość z nas nie wie, tak naprawdę na czym ten kredyt polega oraz w jaki sposób można go uzyskać. Dopłata najczęściej jest do kredytu mieszkaniowego, i przykładem może być chociażby rodzina na swoim. Ten program rządowy wprowadził dofinansowanie do mieszkania osobom młodym, które pragną zamieszkać we własnym wymarzonym mieszkaniu. Więc jasną mamy już odpowiedź, że kredyt z dopłatą kierowany jest do młodych małżeństw. Warto jednak wiedzieć, że również i osoby samotnie wychowujące dziecko mogą otrzymać kredyt z dopłatą z programu rodzina na swoim. Program ten powstał w roku 2007 i wtedy nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem. Jednak po krótkim czasie, ludzie zaczęli coraz bardziej interesować się tym kredytem. To sprawiło, że liczba osób chętnych do skorzystania z kredytu z dopłatą była tak ogromna, że zostały wprowadzone pewne zmiany w tym programie. Przede wszystkim zostały zaostrzone warunki określające możliwość otrzymania kredytu. Zdolność kredytowa ,temat który niewątpliwie wiąże się znacząco z kredytem jest zdolność kredytowa. Czym ona właściwie tak dokładnie jest? W najprostszy sposób możemy powiedzieć, że ujmuje ona informacje na temat tego ile pieniędzy oraz na jak długo bank jest w stanie pożyczyć danemu kredytobiorcy. Na zdolność kredytową wpływa wiele czynników, ale przede wszystkim ilość posiadanych przez nas pieniędzy. Każdy bank zanim zdecyduje się udzielić danej osobie kredytu musi sprawdzić nasz dokładny stan finansowy. Tylko w ten sposób bank będzie miał gwarancję, że dany kredytobiorca będzie w stanie spłacać miesięczne raty oraz to ile pieniędzy maksymalnie może nam pożyczyć. Pamiętajmy o tym, że jeśli w jednym banku zdolności kredytowej nie mamy to nie oznacza, że w innym też tak będzie. Każdy bank posiada swoje obliczenia zdolności kredytowej. Bierze pod uwagę różne kryteria. Dlatego też nas nie powinno dziwić to, że w jednym banku nasz wniosek zostaje odrzucony natomiast w innym jak najbardziej przyjęty. Zdolność kredytowa to bardzo ważny temat. Obliczanie zdolności – kalkulator to czy będziemy mogli zaciągnąć kredyt zależeć będzie od naszej zdolności kredytowej. Wyliczana jest ona za pomocą nowoczesnego narzędzia, z którego nie tylko korzystać mogą banki, ale także każda osoba zainteresowana. Chodzi tutaj oczywiście o kalkulator kredytowy. Każdy z nas może obliczyć swoją zdolność kredytową. Obliczana jest ona na podstawie wpisanych przez nas danych. Najczęściej jest tak, że taki kalkulator kredytowy posiada pole do wpisu dotyczące kwoty kredytu, oprocentowania nominalnego, okresu kredytowania. Ponadto musimy też wpisać swoje zarobki, bo w jaki sposób kalkulator wyliczy nam ile pieniędzy bank może nam pożyczyć, i czy w ogóle istnieje taka możliwość. Pamiętajmy jednak o tym, że każdy bank posiada swoje kryteria jeśli chodzi o wyliczenie zdolności kredytowej. Tak więc nie powinniśmy sugerować się tym, że jeśli w jednym banku nie otrzymamy to oznacza, że już nigdzie nie otrzymamy. Jest to nieprawda. Najlepiej więc sprawdzić to za pomocą kalkulatora kredytowego w różnych bankach. Podział kredytów bankowych ,banki są instytucjami, które zajmują się przede wszystkim gromadzeniem pieniędzy. Oferują swoim klientom wiele możliwości, a chociażby możliwość uzyskania kredytu. To właśnie ta oferta zaliczana jest do podstawowych każdego banku. Kredyty bankowe podzielić możemy na dwa główne rodzaje, a mianowicie na kredyty gospodarcze oraz na kredyty dla osób fizycznych. Kredyt gospodarczy przeznaczony jest na różnego rodzaju inwestycje, dlatego też wyróżniamy tutaj kredyt obrotowy oraz kredyt inwestycyjny. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie inwestycji. Jest to zobowiązanie na długi okres kredytowania. Jeśli chodzi o kredyty dla osób fizycznych, to tutaj oczywiście wyróżniamy kredyt mieszkaniowy, samochodowy i konsumpcyjny czyli gotówkowy. Każdy z tych kredytów cieszy się wielkim zainteresowaniem, jednak w ostatnim czasie spadło zainteresowanie kredytu samochodowego. Powodem tego jest mianowicie nowa oferta umożliwiająca pozyskanie samochodu. Chodzi tutaj o leasing oferowany przez wiele firm. Doradca kredytowy ,na rynku kredytowym możemy spotkać się z ogromną ofertą kredytów. Wielu z nas mając do wyboru tak szeroką ofertę ciężko jest im się zdecydować na konkretną ofertę. W takiej sytuacji poszukujemy przede wszystkim pomocy. Ekspertem w dziedzinie finansów bankowych jest doradca. Musimy jednak liczyć się z tym, że doradca który pracuje w określonym banku będzie polecał nam ofertę kredytową z jego banku. Dlatego warto jest zdecydować się na doradcę kredytowego, który udziela swoich porad pozazawodowo, czyli nie pracuje w żadnym banku. Tylko w ten sposób będziemy mieć pewność, że doradca zwraca uwagę na wszystkie oferty i że analizuje każdy czynnik wpływający na wysokość rat kredytowych. Zanim jednak doradca kredytowy przeanalizuje oferty musimy powiedzieć mu na czym nam tak naprawdę zależy. Mianowicie chodzi o to jaki to ma być kredyt, mieszkaniowy, gotówkowy czy samochodowy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieje wiele ofert kredytowych ze względu na to, że rodzajów kredytu jest bardzo dużo. Jakie oprocentowanie wybrać?Kiedy zaciągamy kredyt mieszkaniowy musimy liczyć się z odpowiednią stopą procentową, która naliczana jest w stosunku rocznym do naszego kredytu. W bankach każdy ma swój ustalony procent, i według niego nalicza odsetki do miesięcznej raty kredytowej. Wyróżnić można dwa rodzaje oprocentowania: zmienne oraz stałe. Wielu z nas nie rozumie na czym polega jedno i drugie oprocentowanie dlatego pokrótce postaramy się opisać. Oprocentowanie zmienne jest zależne od stawek rynkowych. Tak więc w trakcie trwania umowy kredytowej oprocentowanie może pójść w górę albo i być niższe, a to wszystko. W skutek kiedy następuje zmiana oprocentowania bank aktualizuje oprocentowanie kredytu i przesyła kredytobiorcy nowy harmonogram. Oprocentowanie stałe natomiast jak sama nazwa wskazuje jest stałe. Dokładniej takie oprocentowanie nazywamy wynagrodzeniem za udostępnienie środków finansowych. Te środki finansowe obowiązują niezmiennie przez cały czas trwania umowy kredytowej, która została podpisana pomiędzy bankiem a klientem. Kredyty dla osób fizycznych, to takie które przeznaczone są na spełnianie marzeń wielu osób. Wśród nich możemy spotkać chociażby kredyt mieszkaniowy. Zapewne każdy z nas pragnie posiadać własne miejsce w życiu. Zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego nie tylko umożliwia nam kupno mieszkania ale również wybudowanie domu czy też dobudowę, modernizację, remont, rozbudowę. Aby jednak otrzymać kredyt na mieszkanie klient spełniać musi szereg ważnych warunków. Do tych podstawowych zalicza się zdolność kredytową i stałe zameldowanie w kraju. Jeszcze do niedawna u mężczyzn była to uregulowana służba wojskowa. Jednak o roku 2010 nie obowiązku odbycia służby wojskowej. Drugi rodzaj kredytu dla osób fizycznych, to kredyt gotówkowy. Udzielany jest on na dowolny cel. Oznacza to, że kredytobiorca może pieniądze przeznaczyć na co tylko chce. Również kredytem dla osób fizycznych jest kredyt samochodowy, jednak w ostatnim czasie mało kto zaciąga ten kredyt gdyż istnieje inna możliwość finansowania – leasing. Umowa kredytowa ,wiele osób zastanawia się czy jest umowa kredytowa. Za pewne każdy z nas własnymi słowami jest w stanie powiedzieć , jednak przywołując definicję lub poprawne do niej określenie jest zadaniem trudnym, zwłaszcza dla osób w ogóle nie interesujących się bankowością. W prosty sposób powiedzieć można, że umowa kredytowa jest to zobowiązanie w banku zawierane pomiędzy kredytobiorcą a bankiem. Bank za pośrednictwem tej umowy na ustalonych warunkach udziela kredyt kredytodawcy. Ten natomiast zgodnie z umową zobowiązuje się do spłaty całości kredytu wraz z odsetkami w określonym terminie spłaty. Obecnie umowy kredytowe są coraz częściej podpisywane. Głównie powodem tego jest powstające coraz szersze grono kredytów. Ludzie obecnie mają w czym wybierać, i każdy jest w stanie znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Umowa kredytowa zawierana jest podczas każdego rodzaju kredytu. Jest to dowód na to, że dana osoba zaciągnęła kredyt w określonej kwocie na określony okres kredytowania i stopę procentową. Kredyt na mieszkanie kiedy chcemy kupić mieszkanie, to przede wszystkim pierwsza nasza myśl to kredyt. Obecnie nie ma możliwości, by kupić mieszkanie za pieniądze odłożone. Ceny mieszkań kolosalnie wzrosła kilka lat temu, natomiast zarobki ludzi stoją cały czas w miejscu. Jednym rozwiązaniem w takiej sytuacji wydaje się zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania jakim jest kredyt mieszkaniowy. Większość z nas tylko o tym pomyśli już boli go głowa. Dlaczego? Aby otrzymać kredyt mieszkaniowy należy zmierzyć się z ilością dokumentów, które należy dostarczyć do wniosku kredytowego. Nie powinniśmy jednak się zniechęcać, bo wcale tak dużo tych dokumentów nie ma. Owszem zależy to od tego z jakiego rynku nieruchomości kupujemy mieszkanie. W przypadku rynku pierwotnego dostarczyć będziemy musieli do banku projekty oraz kosztorysy. W tej sytuacji również musimy liczyć się z tym, że kredyt będzie wypłacany w transzach. Zanim jednak będziemy się cieszyć nowym mieszkaniem musimy spełniać określone warunki otrzymania kredytu: zdolność kredytowa. Raty w kredycie mieszkaniowym ,kredyt mieszkaniowy to jeden z najpopularniejszych kredytów, z których korzystają nie tylko młode małżeństwa ale również osoby starsze i samotne. Każdy kredytobiorca, który zobowiązuje się do zaciągnięcie kredytu tym samym zobowiązuje się do jego całkowitej spłaty wraz z odsetkami. Sposób spłaty kredytu mieszkaniowego ma wielkie znaczenie jeśli chodzi o koszty kredytu. Na miesięczną ratę wpływają odsetki, które naliczane są z oprocentowania rocznego. Raty kredytowe dzieli się na odsetkową i kapitałową. Kapitałowa rata to oczywiście ta, którą kredytobiorca zobowiązuje się spłacać bankowi zgodnie z terminami określonymi w umowie kredytowej. Rata odsetkowa to kwota odsetek, jaką kredytobiorca musi spłacać do miesięcznej raty kapitałowej. Można zdecydować się na ratę stałą lub malejącą. Rata równa oczywiście wiąże się z miesięcznym spłacaniem równej kwoty pieniężnej zgodnie z terminem spłat kredytowych. Są one ogólnie mniej opłacalne niż raty malejące. Jednak w tym przypadku można liczyć na większą zdolność kredytową. Kredyt bez BIK , w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem cieszą się kredyty bez BIK. Żeby zrozumieć czym taki kredyt się charakteryzuje to na samym początku warto wyjaśnić czym w ogóle jest BIK. Jest to Biuro Informacji Kredytowej, czyli taka instytucje w której opisywana jest praktycznie cała nasza historia kredytowa – zarówno ta dobra jak i zła. Każda osoba, która decyduje się na zaciągnięcie kredytu w banku słyszy o tym, że konieczne jest sprawdzenie historii kredytowej. Dzisiaj jednak istnieją takie instytucje pozabankowe, które by pozyskać klientów oferują kredyty bez BIK. Czyli w tej sytuacji nasza historia kredytowa nie jest sprawdzana. Dzięki temu nasza zdolność kredytowa jest ulepszona. Czy jednak warto korzystać z takiego kredytu? Zależy jak na to spojrzymy. Weźmy pod uwagę to, że zaciągając taki kredyt oznacza to, że nie mamy szans już pozyskać kredytu a banku, a więc z czego będziemy spłacać miesięczne raty? Większość osób zostawia to do przemyślenia na później, a wtedy niestety jest problem. Wiele osób bezmyślnie zaciąga kredyty a później nie jest w stanie je spłacać. Kredyt ratalny nie jedna osoba skorzystała już z możliwości zaciągnięcia kredytu ratalnego. Jest to niezwykle prosty jak i przyjemny sposób finansowania naszych zakupów. Większość czytelników spotkało się z tym rodzajem kredytu. Mogło to być w sposób bezpośredni, lub też i pośredni. Kredyt ratalny, jest rodzajem kredytu, który daje nam szanse na zakup mebli, sprzętów, wyjazd na wczasy. Większość banków udzielających kredyty ratalne oferuje dość dogodne warunki. Kredyt ratalny każdy z nas może dostosować do własnych potrzeb. Maksymalny okres spłaty to 36 miesięcy. Rzeczy zaciągane na raty nie są na wysoką kwotę, więc najczęściej zbyt mocno nie odczujemy odpływu gotówki. Kredyt ratalny posiada wiele zalet, a przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o braku długiego czekania oraz minimum formalności. To zwiększa zainteresowanie klientów. Kredyt ratalny może zaciągnąć praktycznie każda osoba. Konieczne jest jednak przedstawienie dwóch dokumentów ze zdjęciem, oraz zaświadczenie o wysokości swoich zarobków. Nie wymaga poręczenia trzeciej osoby. Kredyt rewolwingowy ,bankowość to bardzo szeroka dziedzina, w której możemy dowiedzieć się o wielu bardzo ciekawych zagadnieniach. Nie wątpliwie większość z nas interesuje się tylko i wyłącznie kredytami. Jest to podstawowa usługa w banku. Kredytów jest bardzo dużo, i można je dzielić na różne kategorie. Jednym z kredytów, który jest mniej rozpowszechniony to kredyt rewolwingowy. Większość z nas nie wie na czym polega ten kredyt i w ogóle jakie daje nam szanse i możliwości. Warto więc choć w niewielkim stopniu przybliżyć to zagadnienie wszystkim osobom zainteresowanym. Kredyt rewolwingowy najczęściej zaciągany jest na krótki okres. Kredyt rewolwingowy jest kredytem w rachunku kredytowym. To nic innego jak kredyt odnawialny. Polega to więc na tym, że w trakcie trwania umowy kredytowej każda spłata całości lub też i części kredytu zaciągniętego wcześniej niesie za sobą odnowienie wolnego kii mitu kredytu. A więc w ten sposób kredytobiorca ma szanse na wielokrotne wykorzystywanie limitu do czasu całkowitego wygaśnięcia umowy. Kredyt konsolidacyjny to kredyt godny uwagi ze strony osób, które posiadają na swoim koncie po kilka kredytów konsumpcyjnych. Podstawowym atutem tego kredytu jest oczywiście zamiana drogich kredytów na jeden znacznie tańszy, który będzie zabezpieczony hipotecznie. W ten sposób osoby mające na swoim koncie po kilka kredytów nie będą musiały spłacać kilku lat, lecz jedną znacznie niższą ratę. Nie ma co udawać, ale płacenie kilku lat o różnej kwocie i w różnym terminie było męczące, więc kredyt konsolidacyjny jest idealnym rozwiązaniem. Kredytem konsolidacyjnym możemy spłacić wiele kredytów: mieszkaniowy, samochodowy, konsumpcyjny, a także linię debetową, która założyliśmy na naszym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Procedury formalne udzielania kredytu konsolidacyjnego nie różnią się od innych, jednak tutaj Konieczn jest przygotowanie niezbędnych dokumentów które dotyczyć będą osiąganych dochodów. To na tej zasadzie wyliczana jest nasza zdolność kredytowa. Uzyskanie kredytu możliwe jest wtedy gdy spełniać będziemy wszystkie wymogi. Podstawowym jest posiadanie nieruchomości.

.