Obliczanie zdolności kredytowej

Kiedy mowa jest o kredytach, to również spotkać możemy się z określeniem jakim jest zdolność kredytowa. Nie wątpliwie wiele osób w takiej sytuacji zadaje sobie pytanie czym jest owa zdolność kredytowa? Definicja tego przedstawia się następująco: zdolność kredytowa jest to zdolność podmiotu gospodarczego (osoby, firmy) do spłaty kredytu lub tez pożyczki wraz z odsetkami naliczanymi z wysokości oprocentowania. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty całej kwoty wraz z odsetkami w określonym terminie, który ustalony jest wspólnie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. każdy bank zanim zdecyduje się na zawarcie umowy kredytowej sprawdza zdolność kredytową osoby zainteresowanej. Polega ona między innymi sprawdzeniu terminowości rozliczeń z dostawcami i odbiorcami. Zdolność kredytowa jest to podstawa, która w dużej mierze decyduje o możliwości zaciągnięcia kredytu. Jest ona bardzo ważne, i wpływa na nią oczywiście historia kredytowa BIK jak i nasze miesięczne dochody, i terminowość spłacania wcześniejszych rat kredytowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.