Lombard Online

Lombard Online wyróżnić możemy wiele kredytów bankowych. O wielu z nich nawet niektórzy nie słyszeli. Jednym z kredytów, który jest mniej popularny znany to oczywiście kredyt lombardowy. Jest to kredyt na krótkoterminowy. Cechą charakterystyczną kredytu Lombard Online jest to, że udzielany jest on przez bank na podstawie przedmiotu zastawu. Najczęściej są nim papiery wartościowe. Bank, który przyjmuje zastaw papierów wartościowych nabywa też tym samym możliwość do ich sprzedaży w przypadku nie spłacania kredytu przez kredytobiorcę. Kredyt lombardowy może być również udzielany pod zastaw towarów. Jednak jest to bardzo rzadko, gdyż banki przeważnie nie dysponują magazynami, by w nich przechowywać towary. Jednak w krajach rozwiniętych kredyt lombardowy jest tylko i wyłącznie udzielany pod zastaw towaru, gdyż posiadają specjalne magazyny do ich przechowywania. Więc jak widać kredyt lombardowy jest udzielany przez banki tylko i wyłącznie poprzez zabezpieczenie. Kwota udzielonego kredytu jest jednak znacznie niższa niż wartość papierów wartościowych, które zostały wzięte pod zastaw jako zabezpieczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.