Leasing

Wielu z nas słyszało już wiele na temat leasingu. Niektórzy od razu wiedzieli nam czym on polega inni natomiast nie. Dlatego warto wiedzieć, że leasing jest formą finansowania inwestycji. To dzięki niej człowiek ma możliwość skorzystania w oznaczonym okresie ze środków trwałych, które są własnością leasingodawcy. Tak więc umowę leasingu zawierają dwie osoby: leasingobiorca oraz leasingodawca. Umowa zostaje sporządzona na piśmie. Popularność leasingu cały czas rośnie, a wynika ona z faktu, że jest on bardzo dobrym narzędziem wsparcia rozwoju firm. W ostatnim czasie ten rodzaj metody pozyskiwania kapitału przez firmy zyskał wielkie zainteresowanie. Należy jednak wiedzieć, że mimo tego, że dopiero w ostatnim czasie ludzie zaczęli z tej możliwości korzystać to jednak posiada on już swoją historię. Z leasingu jako usługi korzystają zarówno te firmy, które już sporo działają na rynku gospodarczym jak również te które dopiero nie dawno stawiły pierwsze kroki na rynku. Aby jednak otrzymać tę formę finansowania należy mieć chociażby roczny staż firmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.