leasing pracowników

Leasing to w ostatnim czasie coraz chętniej wybierana forma finansowania firm. Korzystają z tej możliwości zarówno firmy posiadające już swoją historię gospodarczą, jak i te firmy młode stawiające pierwsze kroki na rynku. Owszem jest zbyt duże ryzyko by zainwestować w firmy młode, dlatego jednym warunkiem jest rok działalności. Wyróżniamy trzy rodzaje leasingu: operacyjny, zwrotny oraz finansowy. Do podstawowych jego korzyści zaliczamy: poprawienie płynności finansowej, niższy koszt kapitału, płatności leasingowe, które dopasowane są do założeń budżetowych, oraz możliwość kontroli środków trwałych przez korzystającego poprzez przedłużenie umowy. Drugi rodzaj leasingu a mianowicie zwrotny umożliwia nam uwolnienie kapitału, zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, możliwość przeniesienia przewidywanych strat na przyszłe okresy podatkowe. Ostatni rodzaj leasingu czyli finansowy zapewnia leasingobiorcą swobodę w ustaleniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Taką podstawową korzyścią w tej sytuacji jest to, że zarówno podatek jak i amortyzacja oraz odsetki stanowią koszt uzyskania przychodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.