Kredyty hipoteczne

Marzenia o własnym domku możliwe są dzięki kredytowi hipotecznemu. W ostatnim czasie znacznie łatwiej i w szybszy sposób można go zaciągnąć. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, i udzielany na określony z góry cel. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest oczywiście jego zabezpieczenie hipoteczne. Zabezpieczenie hipoteczne daje bankowi gwarancję spłaty kredytu. W sytuacji kiedy jednak nie będzie kredyt spłacany bank ma prawo do przejęcia nieruchomości, która została sfinansowana za pieniądze otrzymane z kredytu. Zabezpieczenie hipoteczne jest bardzo ważne zwłaszcza przy długoterminowych kredytach. Banki mogą zażądać od kredytobiorcy ustanowienia hipoteki: zwykłej, kaucyjnej lub przymusowej. Hipoteka zwykła znajduje zastosowanie do już udzielonych kredytów. Wniosek o wpis do tej hipoteki powinien w takiej sytuacji udokumentować wysokość udzielonego kredytu i procentowania. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza spłatę kredytu o nie ustalonej wysokości. Hipoteka przymusowa jest tedy gdy bank żąda od kredytobiorcy będącego właścicielem danej nieruchomości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.