Kredyt na inwestycje

Na rynku kredytowym spotkać możemy się z ogromnym wyborem kredytów. Wśród nich również należy wspomnieć o kredycie inwestycyjnym. Jak sama nazwa wskazuje przeznaczony on jest na różnego rodzaju inwestycje. Mianowicie zaciągając kredyt możemy zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, zakupić nieruchomość, czy też wybudować lub dobudować obiekt. Jednak to nie wszystko, gdyż z pieniędzy otrzymanych z kredytu możemy również zakupić wartości niematerialne, a mianowicie: licencje, koncesje, papiery wartościowe, itp. Wydaje się wszystko bardzo korzystne jednak tak nie jest. Finansowanie swojej inwestycji w ten sposób, czyli za pomocą kredytu inwestycyjnego bywa bardzo ryzykowne. Za największe ryzyko z którym możemy się zetknąć zalicza się ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. Kredyt inwestycyjny udzielany jest na finansowanie realizowanych przez osobę zainteresowana przedsięwzięć. Celem tych przedsięwzięć a więc i inwestycji jest powiększenie wartości majątku trwałego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.