Kredyt lombardowy

Kredyt lombardowy należy do rodzajów kredytów gospodarczych. Przeznaczony jest on jednostkom gospodarczym pod zastaw nieruchomości. Tutaj głównie chodzi o papiery wartościowe, towary i metale szlachetne. Jak każdy kredyt tak również i ten posiada swoje cechy charakterystyczne. Charakterystyczną cecha w tym przypadku jest posiadanie przez bank przedmiotu zastawu. Najczęściej bank udziela kredytu lombardowego pod zastaw papierów wartościowych. Każdy bank który decyduje się na przyjęcie w tej formie zastaw towarowy musi liczyć się z pewnym ryzykiem. Oczywiście jest to ryzyko związana z towarem, czyli w postaci spadku towaru, czy tez obniżenie jego jakości. Kwota kredytu lombardowego jaki jest udzielany kredytobiorcy pod zastaw towarów najczęściej jest niższy od wartości zastawu. Maksymalna więc wielkość kredytu zależeć będzie od przyjętej granicy relacji do wartości zastawu. Jeśli chodzi o stopę procentową więc jak zwykle zależna jest ona od banku. Aktualna przeciętna stopa procentowa to około 5,25%.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.