Hipoteki

Bardzo dużo mówi się na temat kredytu hipotecznego, czy pożyczki hipotecznej. Jak widać w obydwóch rodzajach kredytu pojawia się słowo hipoteka. Na samym początku warto więc wyjaśnić czym ona jest. Bankowego punktu widzenia hipoteka jest to oczywiście ograniczone prawo rzeczowe oraz rodzaj zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości. Prościej mówiąc bank udzielający nam kredytu hipotecznego musi mieć pewnego rodzaju zabezpieczenie, gdyż jest to zobowiązanie na dużą sumę oraz długi okres. W takiej sytuacji zabezpieczeniem tym staje się nieruchomość dłużnika, a więc osoby, która zaciągnęła kredyt hipoteczny. To dzięki hipotece znacznie łatwiej i szybciej jest nam uzyskać tani kredyt hipoteczny. Hipoteka ma za zadanie zabezpieczać tylko i wyłącznie wierzytelności pieniężne. Wyróżnić możemy kilka rodzajów hipoteki: zwykła, kaucyjna, oraz łączna umowna. Realizacja hipoteki następuje poprzez dokonanie prawomocnego wpisu na rzecz kredytodawcy do Księgi Wieczystej nieruchomości kredytowanej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.