Forma spłaty kredytu

Zaciąganie kredytu wiąże się z wielkim zobowiązaniem. Oczywiście wielkość tego zobowiązania zależne jest od kwoty jaką zaciągniemy, oraz od rodzaju kredytu. Każdy kredytobiorca musi liczyć się z tym, że każdy kredyt musi zostać zwrócony w określonym terminie wraz z odsetkami, które naliczane są z wysokości oprocentowania. Wyróżnić można trzy formy spłaty kredytu: jednorazowa, ratalna oraz anuitetowa. Warto w artykule tym wyjaśnić na czym polega każda z tych rat. Spłata jednorazowa, jak sama nazwa wskazuje związana jest ze spłatą kredytu w całości po upływie terminu, który jest przewidziany w umowie. Spłata kredytu może również nastąpić podczas wypowiedzenia umowy. Spłata ratalna natomiast polega na uiszczeniu jednakowych rat do końca okresu umowy. Jest to najpopularniejszy rodzaj spłaty, czyli spłata comiesięczna aż do upływu okresu kredytowania. Ostatni rodzaj spłaty a dokładniej anuitetowa związana jest z tym, że spłata dokonywana jest na ogół po roku i stanowi stałą wielkość. Składa się ona zarówno z odsetek jak i kapitału.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.