Cechy kredytu

Kredyt to pożyczka, która zaciągnięta zostaje w banku przez kredytobiorcę na określony cel oraz czas. Oczywiście również każdy kredyt udzielany jest na określony procent, który może być mniejszy jak i większy. Dla banków udzielanie kredytów należy do jednych z podstawowych zadań. Kredyt kredytobiorca uzyskuje na określony czas i procent, a później zobowiązuje się go spłacić wraz z odsetkami. Wracając do cech kredytów należy powiedzieć, że takich głównych wyróżniamy pięć: charakter pieniężny, zwrotność, celowość, odpłatność jak również i zabezpieczenie. Pod określeniem charakter pieniężny należy rozumieć że przedmiotem kredytowania zawsze w tym przypadku są pieniądze. Zwrotność jako kolejna funkcja kredytu powinna być przez większość z nas rozumiana. Oczywiście chodzi tutaj o to, że kredyt należy zwrócić w określonym terminie. Celowość, to że bank udziela kredytobiorcy kredytu zawsze na określony cel. Kolejna cecha to odpłatność czyli kredyt jest odpłatny w dwóch aspektach: prowizji oraz odsetek. Ostatnia cecha to zabezpieczenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

.